• Ali Fazliu

Pappaperm i USA

Verdens tredje største land har ikke mye skryte av når det kommer til foreldreperm. USA har sannsynligvis verdens dårligste opplegg for nybakte foreldre. Blant de vestlige landene er USA på bunn. Det er faktisk det eneste OECD landet som ikke har lover som krever at bedrifter og selskaper gir sine ansatte betalt permisjon. De har INGEN permisjonsdager. Foreldre har derimot krav på 12ukers fri, uten lønn, hvis de jobber i et selskap med mer enn 50 ansatte. Dette gjelder også ved adopsjoner. Hvordan dette praktiseres er veldig variert.Av Amerikas 50 stater er det kun 5 som har supplert de føderale forskriftene og gitt mer omfattende barselsfordeler. Bor du i California vil du kunne få 60-70% av lønnen din (maks $1252,- pr.uke.) i 6uker. De kaller det Paid Family Leave(PFL). Med en gjennomsnittslønn i denne delstaten kom jeg frem til at ”average Joe” ville fått $599,- pr.uke. brutto. Men, PFL gir deg ikke ”job protection”. Selve permisjonen er en økonomisk gode men har altså ingen innebygd beskyttelse mot å miste jobben. Det er derimot andre lover som kan beskytte deg mot dette.


I New York er reglene litt enklere. I 2019 og 2020 vil du få 10uker permisjon med 55% av din gjennomsnittlige ukelønn. Det er satt et maksbeløp på $746,- ukentlig. I 2021 vil de øke permisjonen fra 10 til 12uker. Det er også bestemt at lønnsprosenten skal økes gradvis slik at det går fra 55% og noe oppover med årene. New Yorkere er også bedre beskyttet i arbeidslivet. Du må ha jobbet i minst 6mnd. før du kan benytte deg av dette og jobber du mindre enn 20timer i uka må du ha jobbet i minst 10mnd. De forklarer også hvor pengene for dette kommer fra. Arbeidstakere betaler gjennom små lønnsfradrag. I gjennomsnitt ca. $2 i uken.


I staten Massachusetts er loven litt vanskeligere å tolke men fra Juni 2018 ble det lovfestet med ”Paid Family Medical Leave”. Du har 8ukers betalt permisjon men du får kun 80% av 50% av den gjennomsnittlige lønnen i staten... og 50% av resterende lønn over det igjen??

Om jeg forsto det riktig så vil du få $486,- i uka når gjennomsnittslønna, i delstaten, er på $1080,- (ukentlig) Det er et maksbeløp på $850,- pr.uke.

De to andre statene med PFL er New Jersey og Rhode Island.


I følge en nasjonal undersøkelse (mars 2017) av arbeidsgivere som ble utført av Bureau of Labor Statistics, hadde 13% av ansatte i privat sektor tilgang til PFL gjennom sine arbeidsgivere. Tilgangen var mer utbredt blant faglige og tekniske yrker, høyt betalte stillinger og ansatte i store selskaper. 34% av ansatte i IT selskaper har tilgang til betalt permisjon mens bare 5% i bygge bransjen har dette.


Blant store amerikanske teknologiselskaper har det blitt en trend å gi ansatte betalt permisjon. Når ”millennias” søker jobber er gode permisjonsordninger et viktig punkt for at bedriften skal være attraktiv.

Jobber du i Netflix har du noe som ligner den norske modellen. Der kan du ta opp til 1år (betalt) permisjon for å bli kjent med barnet ditt. De fleste tar ikke mer enn 4-8mnd fri. Apple gir deg 18 uker betalt permisjon og du kan ta ytterligere 6 uker ulønnet fri. Selveste Mark Zuckerberg tok seg 4mnd. perm da han ble pappa i 2015. Dette ble standarden for alle hans ansatte.


Andre selskap som gir sine ansatte betalt permisjon for å være med barna er; Amazon, Reddit, Microsoft, IBM, Pinterest, Etsy, Adobe og Google. Et annet internasjonalt selskap som er verdt å legge merke til er norske DNB. De har innført minst 20ukers betalt permisjon til mødre og fedre i alle deres globale kontorer. Også deres kontor i Houston USA.Vi ser at stadig flere mannlige samfunnstopper og kjendiser som tar ut permisjon. Dessverre spiller det liten rolle hva disse gjør når de økonomiske insentivene ikke er på plass for den vanlige mannen i gata.

234 visninger0 kommentarer

©2019 - pappapermen.no